Wie is Jan Edam? De zwarte man die in 1795 in de Grote Kerk van Edam werd begraven? En hoe kwam hij in Edam terecht? Voor het Noordhollands Dagblad schreef ik begin dit jaar een artikel over Jan Edam, maar deze vragen bleven onbeantwoord. Een genealoog uit Purmerend las het artikel, dook het digitale archief in en deed een paar unieke vondsten die licht werpen op onbekende spelers in de geschiedenis van de koloniale handel van Nederland: de vrije Afrikaanse zeemannen. In deze longread deed ik verslag van het onderzoek.

Kapitein Justus Boot met op de achtergrond oorlogsschip de Utrecht. Boot verdronk in 1793 tijdens zijn reis op dit schip. De tekening staat samen met een verslag van het ongeluk in de monsterrol die door de Admiraliteit van Amsterdam aan de familie Boot is geschonken. Het Edams Museum heeft de rol in bruikleen.